Wesfil Engine air filter Suits Hyundai Sonata/Renault Laguna New Part

$11.45 $22.95

Wesfil Engine air filter Suits Hyundai Sonata/Renault Laguna New Part.

Part No WA5025/A1542

 

Suits Models

2005 - 2008 Hyundai Sonata 2.4 (NF) Sedan Petrol 119 Engine Bay
2002 - 2006 Renault Laguna 2.0 16V (BG00, BG0K, BG0P, BG0W) Hatchback Petrol 99
2002 - 2006 Renault Laguna 3.0 V6 24V (BG01, BG02, BG0D, BG0Y) Hatchback Petrol 152
2002 - 2006 Renault Laguna 3.0 V6 24V (KG0D) Wagon Petrol 152

HYU 2-C